0 %

Email

Gửi email yêu cầu của bạn đến email

contact.kingroaming@gmail.com

Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.

 

Hoặc xem thêm tại trang Facebook

https://www.facebook.com/kingroaming.ad.1

Phone Lines

Headquarters (HQ)

Đơn vị Phân Phối tại Việt Nam

52 Đông Du, phường Bến Nghé, Q1

Hỗ trợ tại thị trường Việt Nam

0938 265 862

Support